Последни събития/мачове
Дата Отбор 1 Отбор 2
08-10-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
07-10-2023 НСА ЦСКА Виж повече
18-03-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
18-03-2023 ХК Славия Балкан Ботевград Виж повече
12-03-2023 ХК Славия НСА Виж повече
12-03-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
11-03-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
11-03-2023 ХК Славия ЦСКА Виж повече
09-03-2023 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
05-03-2023 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
05-03-2023 НСА ХК Славия Виж повече
05-03-2023 НСА ХК Славия Виж повече
05-03-2023 Ирбис- Скейт Балкан Ботевград Виж повече
05-03-2023 СК Левски ЦСКА Виж повече
04-03-2023 НСА ЦСКА Виж повече
04-03-2023 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
02-03-2023 ХК Славия ЦСКА Виж повече
28-02-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
26-02-2023 ЦСКА ХК Славия Виж повече
26-02-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
26-02-2023 ХК Славия ЦСКА Виж повече
25-02-2023 Балкан Ботевград Левски София Виж повече
25-02-2023 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
25-02-2023 НСА ХК Славия Виж повече
25-02-2023 НСА ЦСКА Виж повече
25-02-2023 СК Левски Ирбис- Скейт Виж повече
23-02-2023 ЦСКА ХК Славия Виж повече
21-02-2023 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
19-02-2023 ХК Славия ЦСКА Виж повече
19-02-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
19-02-2023 Левски София СК Айсберг Виж повече
19-02-2023 НСА ХК Славия Виж повече
19-02-2023 СК Левски ХК Славия Виж повече
19-02-2023 СК Левски НСА Виж повече
19-02-2023 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
18-02-2023 ЦСКА ХК Славия Виж повече
18-02-2023 ЦСКА ХК Славия Виж повече
18-02-2023 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
18-02-2023 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
18-02-2023 ХК Славия Балкан Ботевград Виж повече
16-02-2023 Левски София СК Левски Виж повече
14-02-2023 ХК Славия Левски София Виж повече
12-02-2023 ЦСКА ХК Славия Виж повече
12-02-2023 Балкан Ботевград СК Левски Виж повече
12-02-2023 НСА ХК Славия Виж повече
11-02-2023 СК Левски Балкан Ботевград Виж повече
11-02-2023 Балкан Ботевград СК Левски Виж повече
09-02-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
07-02-2023 СК Левски ХК Славия Виж повече
05-02-2023 Балкан Ботевград Ирбис- Скейт Виж повече
05-02-2023 СК Левски ХК Славия Виж повече
05-02-2023 НСА ЦСКА Виж повече
05-02-2023 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
04-02-2023 НСА ЦСКА Виж повече
04-02-2023 Балкан Ботевград ЦСКА Виж повече
04-02-2023 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
22-01-2023 ЦСКА СК Левски Виж повече
22-01-2023 Ирбис- Скейт СК Левски Виж повече
22-01-2023 ХК Славия НСА Виж повече
21-01-2023 Левски София СК Левски Виж повече
21-01-2023 ХК Славия НСА Виж повече
21-01-2023 СК Левски НСА Виж повече
15-01-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
15-01-2023 НСА ЦСКА Виж повече
14-01-2023 Левски София Балкан Ботевград Виж повече
14-01-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
14-01-2023 Ирбис- Скейт Балкан Ботевград Виж повече
12-01-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
08-01-2023 ХК Славия Балкан Ботевград Виж повече
08-01-2023 СК Левски НСА Виж повече
08-01-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
08-01-2023 СК Левски ЦСКА Виж повече
08-01-2023 Левски София Ирбис- Скейт Виж повече
08-01-2023 СК Айсберг ХК Славия Виж повече
08-01-2023 Ирбис- Скейт СК Айсберг Виж повече
08-01-2023 Левски София ЦСКА Виж повече
08-01-2023 НСА СК Левски Виж повече
08-01-2023 СК Айсберг ЦСКА Виж повече
08-01-2023 Левски София НСА Виж повече
08-01-2023 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
07-01-2023 ХК Славия ЦСКА Виж повече
07-01-2023 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
07-01-2023 ЦСКА СК Левски Виж повече
07-01-2023 НСА ХК Славия Виж повече
20-12-2022 ЦСКА НСА Виж повече
18-12-2022 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
18-12-2022 ЦСКА Балкан Ботевград Виж повече
17-12-2022 СК Левски ХК Славия Виж повече
17-12-2022 Балкан Ботевград НСА Виж повече
17-12-2022 Балкан Ботевград СК Левски Виж повече
13-12-2022 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
13-12-2022 Левски София ХК Славия Виж повече
11-12-2022 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
11-12-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
11-12-2022 Балкан Ботевград НСА Виж повече
11-12-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
11-12-2022 ЦСКА НСА Виж повече
10-12-2022 Балкан Ботевград ХК Славия Виж повече
10-12-2022 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
10-12-2022 Ирбис- Скейт СК Левски Виж повече
10-12-2022 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
08-12-2022 ХК Славия СК Левски Виж повече
07-12-2022 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
04-12-2022 ХК Славия НСА Виж повече
04-12-2022 Ирбис- Скейт Балкан Ботевград Виж повече
04-12-2022 ЦСКА НСА Виж повече
04-12-2022 ХК Славия СК Левски Виж повече
04-12-2022 ХК Славия НСА Виж повече
04-12-2022 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
04-12-2022 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
04-12-2022 СК Левски ХК Славия Виж повече
04-12-2022 ХК Славия Левски София Виж повече
04-12-2022 Ирбис- Скейт СК Левски Виж повече
04-12-2022 ЦСКА НСА Виж повече
03-12-2022 ЦСКА НСА Виж повече
03-12-2022 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
03-12-2022 СК Левски Левски София Виж повече
01-12-2022 СК Левски Левски София Виж повече
29-11-2022 НСА ЦСКА Виж повече
27-11-2022 ЦСКА НСА Виж повече
27-11-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
27-11-2022 Балкан Ботевград ЦСКА Виж повече
27-11-2022 НСА ХК Славия Виж повече
26-11-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
26-11-2022 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
26-11-2022 Левски София СК Левски Виж повече
26-11-2022 ХК Славия НСА Виж повече
24-11-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
22-11-2022 СК Левски НСА Виж повече
20-11-2022 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
20-11-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
20-11-2022 СК Левски Балкан Ботевград Виж повече
20-11-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
20-11-2022 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
19-11-2022 Балкан Ботевград ЦСКА Виж повече
19-11-2022 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
19-11-2022 СК Левски Балкан Ботевград Виж повече
17-11-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
15-11-2022 ЦСКА Левски София Виж повече
13-11-2022 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
13-11-2022 НСА ХК Славия Виж повече
12-11-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
12-11-2022 Балкан Ботевград НСА Виж повече
12-11-2022 НСА СК Левски Виж повече
12-11-2022 ЦСКА Балкан Ботевград Виж повече
10-11-2022 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
08-11-2022 НСА ХК Славия Виж повече
06-11-2022 НСА СК Айсберг Виж повече
06-11-2022 Левски София СК Левски Виж повече
06-11-2022 СК Айсберг СК Левски Виж повече
06-11-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
06-11-2022 ХК Славия ЦСКА Виж повече
06-11-2022 Левски София СК Айсберг Виж повече
06-11-2022 Балкан Ботевград ХК Славия Виж повече
06-11-2022 НСА СК Левски Виж повече
06-11-2022 СК Левски ЦСКА Виж повече
06-11-2022 ЦСКА Ирбис- Скейт Виж повече
05-11-2022 Ирбис- Скейт Балкан Ботевград Виж повече
05-11-2022 СК Левски ЦСКА Виж повече
05-11-2022 ХК Славия НСА Виж повече
03-11-2022 ХК Славия СК Левски Виж повече
01-11-2022 Левски София СК Левски Виж повече
30-10-2022 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
30-10-2022 НСА ЦСКА Виж повече
30-10-2022 Ирбис- Скейт ХК Славия Виж повече
30-10-2022 НСА Балкан Ботевград Виж повече
29-10-2022 ХК Славия НСА Виж повече
29-10-2022 СК Левски ЦСКА Виж повече
29-10-2022 Балкан Ботевград Ирбис- Скейт Виж повече
29-10-2022 Балкан Ботевград ХК Славия Виж повече
27-10-2022 ЦСКА НСА Виж повече
25-10-2022 Ирбис- Скейт Левски София Виж повече
22-10-2022 ЦСКА Левски София Виж повече
20-10-2022 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
18-10-2022 СК Левски ЦСКА Виж повече
16-10-2022 НСА Ирбис- Скейт Виж повече
16-10-2022 ЦСКА ХК Славия Виж повече
16-10-2022 СК Левски Ирбис- Скейт Виж повече
15-10-2022 ХК Славия СК Левски Виж повече
15-10-2022 НСА Балкан Ботевград Виж повече
15-10-2022 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
15-10-2022 Ирбис- Скейт НСА Виж повече
13-10-2022 Левски София ХК Славия Виж повече
11-10-2022 НСА Левски София Виж повече
11-10-2022 ЦСКА ХК Славия Виж повече
09-10-2022 Ирбис- Скейт ЦСКА Виж повече
09-10-2022 ХК Славия НСА Виж повече
06-10-2022 Ирбис- Скейт СК Левски Виж повече
02-10-2022 ХК Славия Ирбис- Скейт Виж повече
02-10-2022 ЦСКА НСА Виж повече